Napirenden a parkolóhelyek visszaszerzése, a civil szervezetek támogatása

November 21-én, csütörtökön 14 órától a polgármesteri hivatal – 1067 Bp., Eötvös utca 3. – földszinti nagytermében ülésezik a terézvárosi önkormányzat képviselő-testülete.

A tervezett napirend szerint az ülés elején a polgármester és az alpolgármesterek részletesen beszámolnak az előző ülés óta elvégzett munkájukról.

A testület dönt a Váci út – Bulcsú utca – kerülethatár – Dózsa György út – Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér által határolt területre javasolt változtatási tilalom elrendeléséről. Az intézkedés célja, hogy a Nyugati pályaudvar mögötti területet is érintő városrészben – a Terézvárosi Kerületi Építési Szabályzatban foglaltakkal összhangban – a zöldterületi mutató 10-ről 40 százalékra emelkedjen.

A helyi adókra vonatkozó előterjesztés szerint a terézvárosi önkormányzat a meglévő közterheken (idegenforgalmi, építmény- és telekadó) kívül újabb, a lakosságot és a vállalkozókat érintő adónemet nem vezet be.

Lezárult a civil szervezetek programjainak megvalósítását segítő pályázat. A második fél évben 7 millió forintos keretösszegű felhívásra 14 alapítvány, 2 egyház és 13 egyesület nyújtott be pályázatot. Az általuk kért összeg jóváhagyásáról is ezen az ülésén dönt a képviselő-testület.

Enyhülhetnek a kerületben élők parkolási gondjai, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy visszavonja az Oroszországi Föderáció Magyarországi Kereskedelmi Képviselete részére a Bajza utca 42. – Aradi utca 70. – Bajza utca 40. – Aradi utca 69. előtti szakaszon korábban kiadott, a parkolóhelyek kizárólagos használatára szóló engedélyt.

 

Az erre vonatkozó előterjesztés kedvező fogadtatása esetén a terézvárosi önkormányzat klímavészhelyzetet hirdet ki, és egyidejűleg megbízza a környezetvédelmi területért felelős alpolgármestert, Temesvári Szilviát, hogy dolgozzon ki egy, a kerület adottságait és sajátosságait figyelembe vevő klímaalkalmazkodási tervet. Az intézkedés célja a rendelkezésre álló eszközökkel a globális felmelegedést előidéző tevékenységek visszaszorítása, az éghajlatváltozás kedvezőtlen egészségügyi, környezeti hatásainak mérséklése.

A testület döntést hoz arról is, hogy az önkormányzat és az önkormányzati intézmények, cégek nem élhetnek az ún. „rabszolgatörvénybe” foglalt, a munkavállalói jogokat csorbító, kötelezően elrendelhető túlóráztatással.

Soproni Tamás polgármester előterjesztésében a testület támogatását kéri, hogy tiltakozó nyilatkozatban utasítsák el azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek az önkormányzat meglévő, a helyi lakosság érdekeit szolgáló döntési kompetenciáját csökkentik.

Az előterjesztés elfogadása esetén december 12-én 17 órától az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér színháztermében kerül sor a 2019. évi közmeghallgatásra. A fórum lehetőséget teremt az önkormányzat vezetői és szakemberei számára, hogy a lakossággal közösen gondolkodva találjanak megoldást a Terézvárosban élők problémáira, és javaslataik, ötleteik figyelembevételével határozzák meg az önkormányzat jövőbeli cselekvési terveit, feladatait.

terezvaros.hu