Otthonukból szavaztak a képviselők

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere az országban elsőként döntés-előkészítő tanácsot hozott létre, melynek első online ülése március 24-én volt.

A testületben jelenlévő pártok frakcióvezetői, illetve megbízott képviselői otthonukból véleményezték a döntéseket és szavaztak az aktuális ügyekben.

Senki ne maradjon egészségügyi ellátás nélkül!

Terézváros önkormányzata a társadalom iránt érzett felelősségtől vezérelve úgy döntött, hogy az önhibájukon kívül, szociális körülményeikből adódóan hátralékot felhalmozó személyek részére támogatást ad, így kívánja elősegíteni, hogy az érintett, kerületi lakosok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága megmaradjon.

Miyazaki Jun (Demokratikus Koalíció) alpolgármester előterjesztésének háttere az volt, hogy tavaly év végén az országgyűlés olyan döntést hozott, aminek következtében sokan kieshetnek a társadalombiztosítás rendszeréből. Az érintettek köre a koronavírus járvány miatt megnőhet. A támogatás igénylésének részleteiről a döntés hatálybalépése után adunk részletes tájékoztatást.

Átalakul az önkormányzati bérlakáshoz jutás rendszere

A korábbinál átláthatóbb, igazságosabb rendszer alapján lehet a jövőben bérlakáshoz jutni Terézvárosban. A pályázati rendszert úgynevezett névjegyzékes rendszer váltja fel, ami folyamatos igénylést tesz lehetővé egész évben.

A rendelettel a kerületben életvitelszerűen élők, piaci alapon bérlakáshoz jutni nem tudók lakhatási problémáin kíván segíteni az önkormányzat. Az új rendszerben – az eddigiektől eltérően – csak terézvárosi lakosok pályázhatnak. Az igénylők egy előre meghatározott, a szociális, jövedelmi, családi, egészségügyi helyzetüket is figyelembe vevő rendszerben kapnak pontokat, amely meghatározza helyüket a jelentkezők sorában. Hasonló névjegyzékes rendszer Zuglóban működik.

Újabb lépés az utcafásítási programban

A testület döntése alapján a Korzó Tervezési Iroda kezdheti meg a Csengery, az Eötvös, a Szondi és a Vörösmarty utca felmérését. A vállalkozót a beérkezett ajánlatok alapján választották ki a képviselők a feladatra. A cég dolga az lesz, hogy a közművek elhelyezkedését figyelembe véve felmérje, hogyan, milyen költséggel lehet fákat ültetni a fenti utcákban. A tanulmány alapján kezdődhet majd el a fásítás, amely a kerületvezetés egyik legfontosabb programja ebben az önkormányzati ciklusban.

Többen ellenőrzik a kerület rendjét

A parkőri feladatok a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Non-Profit Kft.-től a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztályához kerülnek át, és ezentúl a közterületek rendjének fenntartásában segédfelügyelők is részt vesznek. Ez a döntés is azt segíti elő, hogy Terézváros közterületei tisztábbak, rendezettebbek legyenek a jövőben.

EGY MONDATBAN:

Meghatározták a térítési díjakat

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve szabták meg a képviselők az intézmények idei térítési díjait, melyek közül például a szociális étkeztetés, szociális segítés és személyi gondozás házi segítségnyújtás ellátás esetében a díj nő, az idősek klubja és a fogyatékosok nappali ellátása térítési díja pedig csökkent.

Elfogadták a rendőrség beszámolóját

A döntés-előkészítő bizottság elfogadta a 6. kerületi rendőrkapitányság elmúlt évi beszámolóját, amiből egyebek mellett kiderül, hogy tavaly az előző évinél jóval több bűncselekmény történt Terézvárosban, a rendőrség eredményességi mutatója viszont tovább javult, 2019-ben 67,2 százalékra nőtt.

Megújulhat az Epreskert kálváriája

A Budapesti Városvédő Egyesület kerületi szervezetét 150 ezer forinttal támogatja az önkormányzat annak érdekében, hogy a Képzőművészeti Egyetemmel közösen pályázhassanak az Epreskert kálváriájának felújítására.

Vita a vita szükségességéről

Soproni Tamás (Momentum) polgármester a döntés-előkészítő ülés elején vázolta, miért tartja szükségesnek, hogy a veszélyhelyzet idején is megmaradjon a párbeszéd, a vita, s kérte a képviselőket a konstruktív munkára, együttműködésre.

Kecskés Balázs (Demokratikus Koalíció) jelezte, hogy véleménye szerint jó, ha kihasználják az online vita lehetőségét, bár sajnálatos, hogy a járvány adta az okot arra, hogy a képviselők kipróbálják a tanácskozás ezen formáját, ami viszont láthatóan működőképes. A DK frakcióvezetője köszönetet mondott ezért a lehetőségért a polgármesternek és a hivatal közreműködő szakembereinek.

Bundula Csaba (Fidesz) már egészen másként vélekedett. Azt kérte, hogy kizárólag azon előterjesztésekről tárgyaljon a tanács, melyek elfogadása létkérdés, minden egyebet vegyenek le a napirendről, halasszák el a döntéseket. Ugyanakkor arra szólította fel a polgármestert, hogy – mivel most egy személyben dönthet – ragadja meg az alkalmat és válassza be az ellenzéki delegáltakat az önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiba, igazgatótanácsaiba.

Soproni Tamás polgármester leszögezte: a döntés-előkészítő tanács létrejötte éppen azt célozza, hogy a kialakult helyzetben is sikerüljön fenntartani az önkormányzat és a hivatal zökkenőmentes működését, amennyire, és amíg csak lehet. Dr. Mogyorósi Sándor jegyző pedig hozzátette: az ülés elé olyan előterjesztések kerültek, melyek a normális működéshez szükségesek, illetve jogszabályi határidők kötik a döntéshozókat.

Bálint György (MSZP) kérte, hogy az operatív törzs ülésein megtett javaslataikat, kéréseiket és az azok megvalósulásáról szóló beszámolókat is rögzítsék jegyzőkönyvben. A rendőrségi beszámoló kapcsán pedig a kapitányt arra kérte, hogy a térfigyelő rendszerre vonatkozóan tegyen konkrét javaslatot, törekedjen jobb együttműködésre a polgárőrökkel, valamint készüljön kimutatás a rendőrök közterületi jelenlétről.

Heltai László (LMP) a képviselői kérdések között a kerületben jelentkező önkéntesek járványügyi tevékenységéről érdeklődött. Német Helga Anna (Momentum) erre válaszolva elmondta: megfelelő protokoll szerint szervezik a munkát, már szép számmal vannak jelentkezők, de folyamatosan várják a megkereséseket az onkentes@terezvaros.hu címen. Miyazaki Jun (DK) alpolgármester hozzátette: a Terézvárosi Gondozó Szolgálat egyelőre képes a segítségnyújtásra, ám napról-napra egyre több az igény.