Elhunyt Petró László

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 84. évében elhunyt Petró László, a Terézvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese.

Petró László több önkormányzati cikluson keresztül töltötte be a kerületi szlovák önkormányzat elnöki tisztségét.

1936-ban született a Nógrád megyei Sámsonházán. Az általános iskolai tanulmányait részben a helyi iskolában és Taron, de a nyolcadik osztályt már az akkor alakuló Budapesti Szlovák Iskolában végezte, ahol leérettségizett, majd tanítóképzőt végzett. Négy évig a Dabas-Sári általános iskolában tanított, onnan a Szegedi Tanárképző Főiskolára jelentkezett, ahol szlovák-földrajz, majd később kiegészítve matematika szakos oklevelet szerzett. Tanulmányait munka közben is folytatta. Egyéni levelezőként az ELTE-n szlovák-orosz szakos diplomát szerzett.

1961-től a Budapesti Szlovák Ált. Iskola és Gimnázium nevelője, tanára, évekig igazgatóhelyettese és végül 1993-ig – 15 éven át  –  igazgatója volt. Minden szerénytelenség nélkül állítható, hogy vezetése alatt az iskola elérte addigi mennyiségi és minőségi csúcsait, melynek következtében az iskola új, modern épületet kapott.

Petró László nyugdíjas évei alatt sem tétlenkedett. Tizennyolc éven át sikerrel vezette a Budapesti Szlovák Nyugdíjas Klubot. Megalakulásától kezdve, 1998-tól a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat elnöke volt. Két cikluson át az Országos Szlovák Önkormányzat képviselője, 1998-tól a Fővárosi Szlovák Önkormányzat tagja, ahol több éven át elnökhelyettesi feladatokat látott el.

Tevékenysége nyomán Terézváros ismertsége és elismertsége sokat erősödött nem csak hazánkban, hanem külföldön is (Szlovákia). Hiszen a Terézvárosi Szlovák Önkormányzat kiadásában megjelent kétnyelvű könyvek, a „Ján Nepomuk Bobula élete és munkássága”, illetve az exkluzív formában kiadott  Ján Palárik színművek: az „Inkognitó/Inkognito”, a „Drótos/Drotar” az „Kibékülés/Zmierenie” és az „Önjelölt Dimitrij/Dimitrij Samozvanec” egyformán keresettek  itthon, és Szlovákiában. 2017-ben jelent meg a  „Szlovák Budapest” című kétnyelvű kiadványa, ami bővített, átdolgozott formában újrakiadásra került 2019-ben.

 

Nyugodjon békében!

terezvaros.hu